Ni Liv

- Har du ein morgo med vår i? Og eit nytt hjerte heilt utan sår i? - (Skin på meg)