Ni Liv

- Ho er aldeles borti alle fjellvidder fin - (Ho har det)