Ni Liv

- Eg er strålande rett som det er - (Hallingspark)