Ni Liv

- Du veit folk pratar, men til hælsike med folk! Eg hadde ikkje levd utan deg - (Engel)