Ni Liv

- Ein stad inni eventyret om nøkken, tussar og troll - (Hytta)

Middelveg

T: Jon Solberg / M: Jon Solberg
Fra albumet Telemarkana (2007)

Ingen sit stille og ingen tek av.
Ingen e sure og ingen gla’.
Ingen har tenkt å reise nokken stad.
Ein middelveg – kanskje litt kjedeleg, men ok.

Ingen kjeftar og ingen gjev ros.
Ingen får juling og ingen kos.
Ingen treng vende seg mot himmel og ljos.
Ein middelveg – kanskje litt kjedeleg, men ok.

Ok – her e det som dagen derpå.
Ok – gjer bare det me må.
Kloke av skade, fornuftige og ok.

Ingen e redde og ingen finn fred.
Ingen kan grine og ingen le.
Ingen ventar på at nokko skal skje.
Ein middelveg – bare slik kvardagsleg, men ok.

Ok – her e det som dagen derpå…