Ni Liv

Nytt album 25. september 2020!

Me er stolte av å gje ut vårt 7. studioalbum: Tell til tjuge! Albumet er ute på vinyl, cd og overalt der du lyttar til musikk. Spel høgt!:)

Nye musikkvideoar

Heng i

T: Jon Solberg / M: Jon Solberg
Fra albumet Leva meg opp (2014)

Kvit bonde fram, så slå på skrå
Lett taktikk som elle prøvar på
Ete lokkemat med varm rabatt
Spelt inn i hjørnet
Sjakk matt!

Tenk som Darwin, ellers e du dau
Spring i flokk og mål byen raud
På inn- og utpust, 24-7
Her skal du veta, i kjørkja kan du tru!

Heng i – Heng på – Heng med

Eg svir av lønninga på spanderøl
Eg tenker tankar som har tenkt seg sjølv
Eg finn balansen mot et pissoar
Eg treng spørsmål for her renn det svar!

Heng i – Heng på – Heng med