Eg vil inn

T: Jon Solberg / M: Jon Solberg / Jan Birger Akerhaugen
Frå albumet Tell til tjuge (2020)


E du der inne, e du der ein stad
Bakafor pudder og maskara
E du der inne, e du der min venn
Bakafor kunst eg ikkje forstenn

Eg vil inn. Eg vil inn i verden din!

E du der inne, inne i deg sjølv
Bak lepper fukta av sommarøl
E du der inne i din «sjå-på-meg»-stil
Bak flammeaugur og stjernesmil

Eg vil inn. Eg vil inn i verden din!

E du der inne, e du der ein stad
Bak det du ikkje gjorde, og ikkje sa
Du e ei gåte eg får ein gong
Eg vil kje bare bli køl på et lerret, og ord i ein song

Eg vil inn. Eg vil inn i verden din!