Bygdabilly rock

T: Jon Solberg / M: Jon Solberg
Frå albumet Da eg og bestefar var små (2003)


Nå har eg fløtta rondt heile livet.
Eg har ei utvanna dialekt som eg bare kan hive.
Når’n eller fær sligji seg ned,
glømmer’n hårr’n hører te.
Nå har eg fått nok!
Nå bli’re bygdabilly rock!

Bygd (bygd), bygdabilly rock!
Bygd (bygd), bygdabilly rock!
Bygd (bygd), bygdabilly rock!
Bygdabilly rock!

Ein bli’kje rik av å svime rondt og studere.
Eit digert studielån og sure vitnemål – hått ska’n me’re?
Skulen e eit samleband
som fører rett ut i ingenmannsland.
Nå har eg fått nok!
Nå bli’re bygdabilly rock!

Bygd (bygd), bygdabilly rock!
Bygd (bygd), bygdabilly rock!
Bygd (bygd), bygdabilly rock!
Bygdabilly rock!