Somtir

T: Veslemøy Solberg / M: Jon Solberg
Frå albumet Telemarkana (2007)


Somtir e det godt å komma ut.
Kjenne vind i håret, komma ut.
Sleppe gammalt mas og gammal sut –
somtir e det godt å komma ut.

Somtir e det godt å legge frå.
Skuve båten ut og legge frå.
Sleppe høyre hårr’n kjem i frå –
somtir e det godt å leggje frå.

  Somtir Somtir Somtir
Somtir e det godt å leggje frå.

Somtir e det godt å dra av stad.
Legge landet bak seg, dra av stad.
Gløyme elt ein var og ikkje var –
somtir e det godt å dra av stad.

Somtir Somtir Somtir
Somtir e det godt å dra avstad.

Dom bygde gråsteinsmuren stein for stein,
og somme låg att med brotne bein,
og somme opna porten og forsvann.
Somme tapa, somme vann.

Men somtir e det godt å komma heim.
Vatne gamle røter, komma heim.
Kjenne såra gro i brotne bein –
somtir e det godt å komma heim.

Somtir Somtir Somtir
Somtir e det godt å komma heim.