Klippe slite jobb for lite

T: Ken-Børre Langås / M: Jon Solberg
Frå albumet Telemarkana (2007)


La, la, la, la, la, la, la, laaa. Høy!
La, la, la, la, la, la, la, laaa.

Far har pensjonert seg, men hell seg stadig her
på gard’n og saboterar elle endringar eg gjer.
Eg sit fast i sau og lort med aukans’ gjeldssansvar,
men får eg råd, så skal du sjå
at eg har planen klar.

  Klippe, slite, jobb for lite – her gjeng det trått!
Men når Joker-tala slår inn skal me få det godt!
La, la, la…

Han vil ha elt ved det gamle, gammel’n – eg held ’kje ut!
Det e nye tider, nå regjerer veslegut!
Eg skal danse naken heilt te kjerringa bli raud
når me e rike og kan skrike:
”Aller meire sau!”

Klippe, slite, jobb for lite…
La, la, la…

Kommunen har ’kje plass te’n – dom gav meg klar beskjed.
Men snart så klaffar tala og da skal eg snikre te
ein aldersheim på bortsida av elva der’n kan bu
sur og vond, utta telefon,
og utta veg og bru.

  Klippe, slite, jobb for lite…
La, la, la…